svanen

Miljöarbete på Albert

Vi strävar efter att förbättra oss hela tiden

Här på Albert Kök, Hotell & Konferens är vi mycket måna om vår miljö. Vi har därför valt att miljöcertifiera vår anläggning enligt Svanens kriterier. År 2008 blev vår restaurang Svanenmärkt och vårt hotell från våren 2009.

Vår strävan är att ha ett aktivt miljöarbete. För oss innebär det att vi hela tiden strävar efter en lägre energiförbrukning, fler kravmärkta och lokalproducerade produkter samt bra miljöval när det gäller kemikalier och trycksaker exempelvis.

Ni kan också hjälpa oss och miljön för att bli ännu bättre. Om ni har batterier som ni önskar göra er av med, vänligen lämna dessa i receptionen så ser vi till att de återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Handdukar bytes när ni önskar. Kan ni tänka er att använda handduken igen, häng upp den och ni hjälper miljön.

Vi källsorterar alla sopor på Albert. Vill ni hjälpa oss och bor på vårt hotell, lägg gärna brännbara sopor i papperskorgen men låt flaskor och dylikt stå kvar på bordet så kan vi lättare sortera det där det hör hemma.

Albert har bergvärmeenergi och en noga inprovad värmekurva för att ge bästa komfort och bästa energiåtgång för miljön. Det finns en viss "segehet" i systemet som gör att det vid stora temperaturväxlingar mellan dag och natt kan ta lite längre tid på kvällen innan värmen är som den ska. Normalt känner man ingen skillnad. Finner ni att temperaturen i rummet inte är tillräklig, säg till så fixar vi det omgående.

Önskar ni transportera er med allmänna kommunikationsmedel till och från Albert. Vi hjälper er i receptionen med buss och tågtider.

Är ni på konferens hos oss på Albert kommer ni att märka att vi i de flesta konferensrummen servar er med en miljövänlig vattenanläggning där ni väljer kolsyrat eller stilla vatten. Vi har valt bort hanteringen av flaskor, emballage och transporter av densamma för att spara vår miljö.

Albert Kök Hotell & Konferens har också valt miljö-el från vår elleverantör, denna kommer endast från förnyelsebar energi.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV


You are now subscribed